Kastia BV

Advies & projectmanagement Relatie

Kastia BV
Athoslaan 55
    6213 CB Maastricht
    Nederland
+31 433216612
info@kastia.nl
 

Kastia BV is een ICT advies en projectmanagement bureau gespecialiseerd in het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, het optimaliseren van de toegepaste ICT systemen en het maximaal benutten van de mogelijkheden van opensource software. Kastia  beschikt over een netwerk van collega experts waarmee samen grote projecten worden uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is altijd om samen met de klant tegen minimale kosten een optimale oplossing te realiseren. 

Hoewel er vele goede opensource software oplossingen zonder licentiekosten beschikbaar zijn, kiezen organisaties vaak voor dure en complexe commerciële systemen. Mogelijk vanuit de veronderstelling dat het met zo'n duur systeem vanzelf wel goed zal komen met de bedrijfsvoering. De teleurstelling kan dan ook groot zijn wanneer de opbrengsten en de kosten tegenvallen. De organisatie heeft na zo'n project een "mooi en duur" systeem. In de praktijk wordt vaak maar een fractie van de mogelijkheden van de software daadwerkelijk gebruikt. 

Bij een succesvol automatiserings en veranderingstraject gaat het om het realiseren van zo eenvoudig mogelijke begrijpelijke processen met een goede onderlinge samenhang. Daarbij is het van cruciaal belang dat de mensen in de oganisatie de processen en systemen kennen en accepteren. Daarnaast is het van groot belang dat de gegevens in het systeem met zorg worden opgebouwd en onderhouden. Tot slot moet het systeem natuurlijk betrouwbaar en gebruikersvriendelijk zijn.