"openoffice openERP report designer"

Subtitle

TOTAMIN (Kastia BV), Karel v.d. Esch

odoo tip: odoo output document wijzigen met openoffice 

Werken met stanaard odoo apps in een odoo SaaS omgeving is om veel reden aanlokkelijk. Maar betekent dit dan ook dat alle documenten zoals rekeningen, facturen, offertes er voor iedereen het zelfde uit moeten zien? Het antwoord is gelukkig nee. Ook in de Saas omgeving kunnen output documenten gepersonaliseerd worden op basis van uw wensen met o.a. de beschikbare openoffice odoo (openERP) report designer. 

In deze blog wordt aan de hand van een simpel voorbeeld toegelicht hoe u in de praktijk een odoo report / odoo output verandert. Wees echter voorzichtig met het  wijzigen van odoo reports. Er is makkelijk een vergissing gemaakt.  Wanneer u dit dan ook niet vaak doet (gaat doen) misschien verstandig om een expert in te huren.  TOTAMIN verzorgt nieuwe en/of  aangepaste documenten voor een schappelijke prijs. U kan zich daarmee mogelijk een hoop tijd (zorgen, frustraties) besparen.   

Stap 1: installeer de OpenOffice Report designer in odoo.

standaard module die ook in de SaaS voor handen is en met de gebruikelijke druk op de knop geinstalleerd kan worden.

Stap 2: installeer openERP add-on in OpenOffice

De module geeft u de link naar de benodigde openoffice extensie. Deze plug-in dient u in openoffice te installeren en te activeren. In OpenOffice krijgt u dan OpenERP reportdesigner als extra optie in de bovenbalk te zien.

Stap 3: verbind openoffice met de odoo server.

Een stap waarvoor volgende weetjes handig zijn:  

  • Server: uwDB.odoo.com
  • poort: 443
  • verbinding: XML-RPC secure 
  • Database uwDB
  • admin (email) naam
  • PW: "OAuth Access Token"

Stap 4: bepaal welke wijzigingen u wilt doorvoeren !!

in dit voorbeeld gaat het om een eenvoudige lay-out wijziging. "Netto totaal" en "belastingen" passen niet in de kolom. Vandaar de wens ("requirement") om die kolom te verbreden. 

Stap 5: Roep report op in open office en voer wijziging door.

In dit eenvoudige voorbeeld hoeft in het openoffice design uitsluitend de breedte van de betreffende kolom te worden uitgevoerd. 

Stap 6: Zend rapport terug naar de odoo server. 

Met "send to server" plaats u het gewijzigde document terug in odoo. Hierboven ziet u hoe de "wens" van een bredere kolom ingevuld is.  

Ze eenvoudig is het doorvoeren van een  wijziging. Complexere wijzigingen vereisen  specialistische kennis die TOTAMIN u kan bieden.