blog: partners online publiceren

Subtitle

TOTAMIN (Kastia BV), Karel v.d. Esch

odoo tip: publiceren van partners op odoo website met de odoo partners geolocalization module 

Zonder partners geen business -> partners verdienen soms een plek op je website: 

Van klanten, leveranciers en andere relaties worden in odoo de gegevens bijgehouden. In deze blog wordt beschreven hoe deze contacten als partner op een odoo website kunnen worden gepubliceerd. De partnerlijst die op deze TOTAMIN website is gepubliceerd dient hierbij als voorbeeld. Deze blog is geschreven omdat deze functie grotendeels in de odoo Partners geolocalization module zit "verstopt" en het wat zoeken is om deze functie te activeren. Hopelijk helpt deze blog bij het in gebruik nemen van deze functie die de integratie van frond-end en back-end in odoo mooi illustreert. Een integratie die waarschijnlijk veel voordelen voor uw organisatie kan opleveren. TOTAMIN ondersteunt organisatie die deze integratievoordelen optimaal wil benutten.  

Stap 1: installeer "partners geolocalization" en resellers modules

Voor deze functie zijn ook website en crm/sales modules vereist. Wanneer behoefte bestaat aan deze uitgebreide partner functie zullen die echter al in gebruik zijn.

Stap 2: def. partner klassen en partners

Via verkoop -> leads -> relatieklasse kunt u de verschillende partnerklassen aanmaken. 

Vervolgens moet u de partner voorzien van de benodigde partner geolocalization data. Tot slot dient u in het verkoopscherm aan te geven dat u de partner wilt publiceren.  

Stap 3: check / breid-uit via website

Op de website ziet u de partnerklassen met de actieve partners.

Per partner kunt u vervolgens een specifieke pagina aanmaken met alle verder eventueel wenselijke informatie.